TRENUTNA TEMPERATURA U BAJMOKU

Palic, Serbia

VIDEO NADZOR

SISTEMI VIDEO NADZORA 
Zadnjih godina svedoci smo masovnog uvođenja video-nadzora u POSLOVNIM OBJEKTIMA, STAMBENIM ZGRADAMA, ŠKOLAMA, STUDENTSKIM DOMOVIMA, itd..Cilj ovog vodiča je da upoznamo direktore, profesore i roditelje učenika sa tehnologijom video-nadzora. Osim toga u ovoj brošuri daćemo glavne smernice za uvođenje video-nadzora.Kada pročitate ovu brošuru bićete informisani i upoznati sa različitom tehnologijom uvođenja video-nadzora u objektima i bićete u stanju da na pravi način izabrete opremu.
Pre svega video-nadzor treba posmatrati kao investiciju koja se vrlo brzo vraća. U školama gde je uveden video nadzor, prestalo je uništavanje školske imovine. Video-nadzor treba posmatrati kao doprinos mnogo većoj disciplini i učenika i profesora.Video-nadzor doprinosi bezbednosti samih učenika i profesora u školi, jer osobe koje ne žele dobro učenicima, zaobilaze škole koje su pokrivene video-nadzorom.


Osnovne osobine video-nadzora preko PC računara:

•  Sistem video nadzora baziran na klasičnom PC računaru
•  Sistem radi u Windows operativnom sistemu
•  Nema potrebe za dežurnom osobom


•  Snimanje se vrši sa svih kamera na hard disku računara
•  Mogućnost podešavanja kamera da snimaju samo kada se neko nađe u njihovom vidnom polju
•  Kamere za snimanje noću (za dvorišta, parkinge, ulaze...)
•  Jednostavan korisnički interfejs
•  Mogućnost gledanja do 16 kamera na jednom monitoru
•  Prilagođen program za pretraživanje snimljenih snimaka po datumu, satu i broju kamere
•  Mogućnost daljinskog nadzora putem Interneta, LAN mreže...
•  Veliki izbor svih tipova kamera (kolor, crno-bele, kamere za snimanje noću, kamere zaštićene od vandala, spoljašnje, unutrašnje...)
     Primer video nadzora preko PC-računara Pogled na monitor sa 4 kamere

•  Snimanje na hard diskInteligentno upravljanje događajima - u slučaju detekcije pokreta ili aktiviranja alarma, počinje automatsko snimanje, štedeći tako prostor na disku (statične slike se brišu) i olakšavajući kasniji pregled snimljenog materijala. Vreme snimanja na hard disk je tipično između jednog i dva meseca, ali zavisi I od same velicine hard diska I broja postavljenih kamera. Kada se hard disk napuni, sistem snimanja se ne zaustavlja, već dolazi do prebrisavanja najstarijih podataka, tako da na taj način uvek imamo snimljeni period npr. zadnjih mesec dana.

•  Pretraživanje


Moguće je izdvojiti samo podatke za jednu kameru i pregledavati video arhivu za neko određeno vremensko razdoblje. Na ovaj način analiza i pregled podataka postaju vrlo brzi i efikasni.

•  Pristup snimljenom materijalu preko interneta, lan-a...

Ovaj sistem Vam omogućava pregledavanje lokalno na Vašoj LAN mreži ili sa bilo koje komunikacijske tačke u svetu, uz opcije prijenosa PSTN, ISDN, ADSL, Internet - ugrađen web browser.

•  PCI kartica

Srce samog video nadzora je PCI kartica na koju se priključuju kamere. Kartica na sebi ima četiri koaksijalna ulaza za kamere, a zavisno od tipa, može doći s još najviše tri dodatka sa po četiri ulaza za ukupno šesnaest kamera.
Poslednji dodatak koji se takođe može ugraditi u računar se također priključuje na karticu, a na sebi ima jedan audio ulaz. On omogućuje da vaš sistem video nadzora reaguje i na zvukove, a ne samo na događaje koji se registruju videokamerama.
 Ranije je Vam je gomila hardvera bila potrebna da bi ste mogli :
1) istovremeno gledati slike sa 4 kamere na jednom monitoru - QUAD
2) naizmenično gledati slike sa kamera na monitoru - SVIČER
3) istovremeno gledanje slike sa max. 16 kamera, uz istovremeno snimanje slike sa svih kamera u sistemu, i mogućnost naizmeničnog gledanja slika sa svih kamera - MULTIPLEKSER.
Sve to možete uraditi preko PCI kartice u računaru

POLOVNI RAČUNARI I KOMPONENTE

POLOVNI RAČUNARI I KOMPONENTE
Ako želite da pogledate računare kliknite na sliku

Читаоци